Prognoza träder in som adoptivmor!

Det här är en sällsam berättelse om ledarskap och kärlek.Vårt alfasto Prognoza adopterade lilla Chaya som sin dotter och detta trots att hon ingen mjölk har att ge. Lilla Chaya fick använda Prognozas spenar som napp. Älskade Prognoza. En berättelse om denna kärlekshistoria kommer ...

« Tillbaka