Johanna Ultege, Confidentia Rendahl och Angelica Andersson

Johanna Ultege, Confidentia Rendahl och Angelica Andersson

Angelica och Zidhartha

Angelica och Zidhartha

Johanna och Zidhartha

Johanna och Zidhartha

Premiär för Kullatorp Excellent Trainee Diploma!

Det är inte varje dag man tar emot två praktikanter från två olika skolor där båda kammar hem högsta betyg!

Angelica och Johanna har inspirerat oss till att skapa ett Diplom som framöver kommer att delas ut till praktikanter som delar vår verklighet under minst tre veckor.

Ett viktigt kriterium för att erhålla Kullatorp Excellent Trainee Diploma är att man gjort sig förtjänt av högsta betyg utifrån de kriterier skolan fastställer. Men avgörande blir att praktikanten strävar efter att under handledning leva upp till Kullatorps vision.

Angelica Andersson och Johanna Ultege har tilldelats Kullatorp Excellent Trainee Diploma med följande motivering:

"Angelica/Johanna har under sin praktikperiod hos oss bidragit till att omsätta Kullatorps vision om kärleken till det Arabiska Fullblodet i praktisk handling.

Angelica/Johanna har visat stor öppenhet för den kunskap vi har förmedlat. Hon har omsatt våra instruktioner i lyhörd kommunikation och omvårdnad utifrån den unika hästindividens behov och förutsättningar. Hon har visat hög grad av noggrannhet och genom sina personliga kvaliteter bidragit till vår fina teamanda!"

Det blir tomt utan er tjejer! Tack för den här tiden och välkomna tillbaka att sommarjobba hos oss!

« Tillbaka