Kullatorp Excellent Trainee Diploma!

Ett viktigt kriterium för att erhålla Kullatorp Excellent Trainee Diploma är att man gjort sig förtjänt av högsta betyg utifrån de kriterier skolan fastställer. Men avgörande blir att praktikanten strävar efter att under handledning leva upp till Kullatorps vision.

Michelle Johansson och Josefine Orädd har tilldelats Kullatorp Excellent Trainee Diploma med följande motivering:

"Michelle/Josefine har under sin praktikperiod hos oss bidragit till att omsätta Kullatorps vision om kärleken till det Arabiska Fullblodet i praktisk handling.

Angelica/Johanna har visat stor öppenhet för den kunskap vi har förmedlat. Hon har omsatt våra instruktioner i lyhörd kommunikation och omvårdnad utifrån den unika hästindividens behov och förutsättningar. Hon har visat hög grad av noggrannhet och genom sina personliga kvaliteter bidragit till vår fina teamanda!."

Välkomna tillbaka att jobba helg hos oss efter sommarlovet!
 

« Tillbaka