Vår vision, avelsmål och utmaning

Kullatorp vill aktivt medverka till en bättre värld för det Arabiska Fullblodet och deras människor. Vår värdering är att medkänsla är en av de egenskaper som främst skänker livet mening och är en av människans finaste egenskaper. Kanske den enda egenskap som ger oss rätten att kalla oss människor och därigenom sätta oss över djuren.

Som uppfödare har vi tagit över naturens naturliga urvalsprocess; vi väljer vilka individer och gener som ska få bära den arabiska fullblodsrasen in i framtiden. Det ger oss som uppfödare ett stort ansvar. Det är grundläggande etik för varje uppfödare att utifrån all känd kunskap endast avla på det som är friskt; för rasens långsiktiga överlevnad och av medkänsla med individen.

Mitt avelsmål är att skapa stjärnor; gärna de starkast lysande. Precis som inom alla andra områden – sport, film, teater, litteratur, konst och vetenskap – har varje tid sina stjärnor och ”gudar” som höjer sig över mängden. Att få vara med och skapa sådana stjärnor i vår tid är min strävan och utmaning.

Våra mål att nå stjärnorna är drivande, men hur och på vilket sätt vi når målen är för mig helt avgörande. Ingen seger är värd att kallas seger som bygger på lidande, tvång och bestraffning. Verkliga segrar nås genom gott avelsarbete och genom ömsesidig kommunikation utifrån hästens rätt till respekt för sin särart och sina naturliga behov.